Gallery | Gallery Kaplanon 5 | Athens - Greece

Giorgos Karakasoglou

STUDIES

1997-2002

National School of Fine Arts of Sofia, (Bulgaria). having as professors Teofan Sokerof and Katia Kosteva.

SOLO EXHIBITIONS

March 2014

exhibition “Transformations of Spirit”, Gallery “Kaplanon 5”, Athens

January 2013

exhibition “We are waiting you on the Crown”, “Sokaki café”,  Nafplio

 

GROUP EXHIBITIONS

March 2015

Group exhibition “Words & Color”, Gallery “Kaplanon 5”, Athens

December 2014

Group exhibition “Seasons” , Concept bookstore “Free Thinking Zone”, Athens

November 2014

Group exhibition for El Greco year 2014, Gallery “Ena”, Athens

May 2014

International contemporary art fair of Athens “Art-Athina”,Gallery “Kaplanon 5”, Athens

April 2014

Group exhibition “Last Supper”, Gallery “Kaplanon 5”, Athens

March 2014

Group exhibition “Writing Sample”, Gallery “Ena”, Athens

December 2013

Group exhibition “CheapArt 19”, Gallery Cheap Art, Athens

January 2013

International group exhibition “Mail Art”, Gallery “Papatzikou”, Veroia

January 2012

Group exhibition “Starting Point”, Gallery “ArtZone 42”, Athens